Referanser

Ta gjerne kontakt med referanser for å høre hvordan R-Consult har bidratt..

Eksempler på oppgaver dere kan få støtte til..

Markegård Bygg (45 ansatte), Torleiv 99704121

 • Etablering av Ansvarlig Selskap/AS
 • Etablering av bemanningsforetak
 • Startbank
 • Etablering av HMS-Kvalitetssystem
 • Implementering og oppfølging av krav
  • Arbeidsmiljøloven
  • Internkontrollforskriften
 • Administrasjon/personal/arbeidsavtaler/ansettelser
 • Kundekontakt og kontraktsoppfølging
 • HMS-kort
 • HMSREG
 • Dokumentert opplæring
 • Sentral Godkjenning
 • Etablering av systematisk arbeid/rutiner
 • System for å planlegge prosjekter -> gjennomføre -> dokumentere
 • Sjekklister 
 • Vernerunder og oppfølging av tiltak
 • Kommunikasjon med Arbeidstilsynet
  • oppfølging av tilsyn
  • søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstid
 • Systemhåndtering av utenlandske arbeidstakere (D-nr, UDI, Skatteetaten)
 • Daglig, fjernstyrt, tilstedeværelse for støtte til utvikling og vedlikehold av drift


Markegård Bygg DA/AS

Entreprenør bygg

Bemanningsforetak bygg

Hermansen Maskin AS (20 ansatte), Arild 90689244

 • Utarbeidet dokumenter som Internkontrollforskriften stiller krav til
 • Implementering og oppfølging av kravene.
 • Etablering av systematisk arbeid med vedlikehold av etablerte rutiner
 • System for å planlegge prosjekter -> gjennomføre -> dokumentere
 • Sjekklister
 • Vernerunder og oppfølging av tiltak
 • Oppbevaring og bruk av kjemikalier (inkl drivstoff og gass), oversikt og opplæring
 • Forberedelse før tilsyn fra Arbeidstilsynet
 • Tilrettelegging for medarbeidersamtaler
 • MEF
 • Smartdok
 • Geomatikk
 • Aktsomhetsvurdering
 • Løpende tilstedeværelse for støtte til utvikling og vedlikehold av drift


Norvei AS (www.norvei.as) Anita 92051073

 • Etablering av ledelsessystem for kvalitet ihht ISO 9001:2015
 • Utarbeidelse av styringsdokumenter for Kvalitet og HMS
 • Utarbeidelse av dokumenter som Internkontrollforskriften, øvrig lovverk og ISO 9001 stiller krav til
 • Forberedelser til Miljøfyrtårn-sertifisering
 • Etablering av systematisk arbeid med vedlikehold av etablerte rutiner
 • Kravorientering for å sikre imøtekommelse av kontraktskrav fra kunde/byggherre Vestfold og Telemark Fylkeskommune
 • Løpende tilstedeværelse for støtte til utvikling og vedlikehold av drift


  Veidekke Entreprenør

  • Kvalitetsleder Øyfjellet Vindpark, Mosjøen


   Rosnes Gårdsdrift AS (30 ansatte) 
   Rosnes Produksjon AS (13 ansatte), Hege 95825487

   • Utarbeidet dokumenter som Internkontrollforskriften stiller krav til - implementering og oppfølging av kravene
   • Kartlegging av bransjekrav knyttet til næringsmiddelproduksjon - implementering og oppfølging av kravene
   • Grunnforutsetninger primærnæring
   • Tilrettelegging for å møte bransjekrav (KSL egenrevisjon).
   • Ren sone
   • Vernerunder og oppfølging av tiltak
   • Støtte til utvikling og vedlikehold av KS/HMS system ved behov

   Lier Planteland AS, Vikram 91334090

   • Arbeider med krav
   • Utarbeidelse av dokumenter tilpasset bransjen/virksomheten
   • Løpende støtte til oppfølging av administrativ drift


   Lier VVS AS, Rolf Erik 41674225

   • Utarbeidet dokumenter som Internkontrollforskriften stiller krav til
   • Implementering og oppfølging av kravene.
   • Tilrettelegging for Sentral Godkjenning
   • Utarbeidelse av sjekklister, kontrakter og andre skjema tilpasset bransjen/virksomheten
   • Løpende støtte til dokumentasjonsutarbeidelse