Om oss

Administrativ assistanse

Tilpasset rådgivning og utvikling - stab eller prosjekt

Stilles det krav til din virksomhet innen KS/HMS som det syntes vanskelig å møte? Det kan ofte virke uoverkommelig å møte krav for små og mellomstore virksomhetene. Det er ikke alle som har verken kompetanse eller mulighet til å sette seg inn i alle krav og å finne løsninger for å møte disse.


Lover og forskrifter har krav, bransjene har krav, kunder har krav ..innen alle områder - til planlegging, utførelse og dokumentasjon. Er du usikker på hva som kreves av din virksomhet og av dine leveranser? Hva må du dokumentere og hvordan? Det meste lar seg løse på en enklere måte enn man først tror. Vi har erfaring og et malverk innenfor et bredt område, som kan sikre et raskt løft.


Det kan være hensiktsmessig å få en medarbeider inn i virksomheten som kan tilkalles etter behov. Daglig oppfølging, ukentlig, månedlig - fast og/eller spontant. Omfanget kan vurderes løpende. 


Noen kunder får daglig/løpende oppfølging rundt administrative oppgaver etter behov, andre kunder tar kontakt om de har spørsål rundt krav, søknader, kontrakter, eller trenger støtte før/etter et tilsyn eller revisjon. Fleksibel og rask responstid.


Ta kontakt for en uforpliktende samtale/epost for en avklaring rundt hva nettopp DIN virksomhet har behov for.