Velkommen

Administrasjon / KS / HMS støttefunksjon

ER DET KRAV TIL ARBEIDET DU UTFØRER?

Er det vanskelig å vite hva kunder, bransjestandarder, forskrifter og loven krever?

R-Consult har bidratt i mange virksomheter siden 2017- for både kravorientering og utførelse av oppgaver!

Faglig støtte

For virksomheter som ønsker en administrativ / KS / HMS-ressurs på tilkalling etter behov


Støtte til styring og rutiner

- Styringssystem

- KS (kvalitetstyring og kvalitetssikring)

- HMS


Operativ/på prosjekt eller i stab.


Fast frekvens eller kun tilkalling.

Systemer/rutiner

Systematisk arbeid


 • Kvalitet/KS
 • HMS
 • Forbedring
 • Utvikling
 • Opplæring
 • Avvikshåndtering
 • Vernerunder
 • Smartdok/MEF/Svenn/Holte
 • HMSREG
 • KSL
 • IK mat
 • Plantehelse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Miljøfyrtårn
 • ISO 9001


Rådgivning

Fokus på lover, forskrifter, standarder og kundekrav


 • Arbeidsmiljøloven
 • Internkontrollforskriften
 • Forskrift om utførelse av arbeid 


Andre krav etter behov

 • Næringsmiddellovgivning
 • Standarder innen gitte bransjer (NS)
 • DIBK
 • Sentral Godkjenning


Forberede/svare på tilsyn fra Arbeidstilsynet, Mattilsynet, El- tilsyn og andre tilsvarende myndigheter eller kravstillere.

Dokumentasjon

Planlegge - gjennomføre - dokumentere


 • Håndbøker, rutiner, prosedyrer, skjema, sjekklister
 • Digitalt eller på papir
 • Sjekklister for planlegging og for utført arbeid
 • Dokumentasjon for opplæring