Våre medarbeidere

Renate Enersen
Rådgiver KS og HMS


Erfaring fra flere bransjer; Bygg/Anlegg, Næringsmiddelindustri/Landbruk,

VVS, Olje/Gass..


Utdannet innen Organisasjon & Ledelse og HMS Ledelse (BI) .


Link til profil på LinkedIn 


Hovedfokus er å bidra til at virksomheter uten dedikert KS/HMS-ressurs kan møte krav i sin bransje - innen Internkontroll / HMS / risiko / forbedringsarbeid - på en enklest mulig måte. Fokus også på generell struktur, orden og ledelse.

R-Consult er støtte for de som ikke har egen KS/HMS-ressurs. 
Ikke nødvendig å abonnere på elektroniske systemer om dette ikke er ønskelig/nødvendig.


Dekker alle bransjer - bygg/anlegg, håndverkere, transport, bønder, restaurant, frisør, handel/butikk.. alle har samme krav til et Internkontrollsystem og til å følge lover og forskrifter forøvrig.