Våre medarbeidere

Renate Enersen
Rådgiver / støttefunksjon


Erfaring fra flere bransjer.

Utdannet innen Organisasjon & Ledelse og HMS Ledelse (BI) .


Link til profil på LinkedIn 


Bidrar til

- at virksomheter som trenger en ekstra støtte, eller som er uten en dedikert kontoransatt/administrativ/KS/HMS-ressurs kan møte krav eller tidsfrister. Fokus også på generell struktur, orden, kommunikasjon, samarbeid..
- forståelse og etterfølgelse av krav, prosesser, prosedyrer/ rutiner og generelle retningslinjer – på alle nivå i virksomheten, både oppover og nedover i organisasjonen.


R-Consult har samarbeidspartnere/bransjekollegaer som kan både bidra og rådføres, så kompetansen totalt er stor.


Dekker de fleste bransjer.

Innen bygg/anlegg så dekkes alt fra byggherre til entreprenør og underentreprenør, leverandører og andre tjenester.  

Innen landbruk dekkes produksjon både ute og inne.